PASLAUGOS

Mes padėsime Jums surasti išeitį sudėtingiausiose situacijose.

ProLegal veiklos sritys:

 1. Bankų, finansų ir vertybinių popierių teisė

  Teikiame teisinę pagalbą sudarant finansines sutartis (lizingo, paskolos, vertybinių popierių pirkimo-pardavimo ir t.t.), sutarčių ar jų projektų teisinį įvertinimą, kilus ginčams dėl sutarčių vykdymo atstovaujame klientus tiek šalių derybose, teik ginčų sprendimo institucijose.

 2. Darbo teisė

  Teikiame teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Siūlome visapusišką teisinę pagalbą individualių darbo santykių srityje: rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus, dokumentus, konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui, atstovaujame šalių derybose, valstybės institucijose bei ginčų sprendimo institucijose.

 3. Intelektinės nuosavybės teisė

  Konsultuojame įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais (autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, licencinės sutartys, patentai, prekių ir paslaugų ženklai, firmų vardai ir t.t.). Rengiame sutartis ir kitus dokumentus, atstovaujame derybose ir teismuose sprendžiant ginčus dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų bei autoriams ir gretutinių teisių subjektams priklausančio atlyginimo išieškojimo.

 4. Įmonių, komercinė teisė

  Teikiame teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), dalyvaujame įmonių dalyvių susirinkimuose, rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Atstovaujame klientus šalių derybose, valstybės institucijose bei teismuose.

 5. Sutarčių teisė

  Padedame savo klientams ir juos atstovaujame derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Ruošiame plataus spektro civilines sutartis (pirkimo – pardavimo, nuomos, rangos, komiso, distribucijos, paslaugų ir kt.) bei atliekame sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą. atstovaujame savo klientus civilinėse bylose dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sutartinės atsakomybės taikymo bei kituose sutartiniuose ginčuose.

 6. Šeimos teisė ir kitos teisės sritys

  Teikiame plataus spektro teisinę pagalbą šeimos teisinių santykių srityje: ruošiame vedybų sutartis, konsultuojame sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo bei kitais klausimais. Ruošiame procesinius ir kitus dokumentus (ieškinius, prašymus, sutartis dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių), reikalingus santuokos nutraukimo bylose.

 7. Teisinis verslo administravimas

  Teikiame teisines konsultacijas, rengiame procesinius dokumentus, rengiame ir tikriname sutartis, konsultuojame dėl jų vykdymo, nutraukimo, rengiame įmonės vidaus dokumentus ir teikiame kitas paslaugas reikalingas norint sklandžiai vykdyti komercinę veiklą.

Kontaktai
Taikos pr. 88A, Kaunas
+370 643 81638
info@prolegal.lt
Susisiekimo forma
 • 4 + 64 =

PARTNERIAI / KLIENTAI